Produktions-ledaren Peter om KaratenPeter, vår grymma produktionsledare som har hand om vårt kontorsbygge i Trollhättan berättar att vi bygger för att växa. “Karaten är i en expansiv fas och tar marknadsandelar. Tanken är att kunna ta in fler yrkesgrupper under samma tak, vilket kommer ge oss större tillgänglighet.”

Peter började arbeta hos oss som arbetsledare för 4 år sedan.
“Karaten är ett väldigt trevlig bolag där alla får komma till tals och vara med och påverka arbetet. Min uppgift är att leda och fördela arbetet samt utveckla verksamheten, vilket är något jag brinner för. Både jobba i nuet och med vad som ska ske framtiden.”