KARATENSKOLAN

En plats där man får chansen att påverka och förändra. 

För oss på Karaten är det viktigt att alla medarbetare ständigt utvecklas, förbättras och strävar mot samma mål. För att det ska vara möjligt måste alla vara lika engagerade, få chansen att påverka och förändra. Genom vår Karatenskola är detta möjligt.

En gång i månaden samlas alla tjänstemän från våra verksamma orter på vår kursgård i Falkenberg. Där delar vi våra kunskaper och erfarenheter och lär oss av varandra. För oss är det viktigt att alla har lika arbetssätt oavsett vilken ort man arbetar på. Kommer man in som ny medarbetare ska det vara lätt att förstå hela verksamheten. 

Vill vi skapa en förändring, införa ett nytt arbetssätt eller ett nytt system utbildar vi tjänstemännen på plats. De har i sin tur interna möten en gång i månaden med respektive arbetsgrupp. Detta gör att information snabbt når ut till berörda medarbetare.

Våra rikstäckande kunder har även möjlighet att besöka vår Karatenskola och gå igenom hur de vill förändra eller utveckla samarbetet. De har fördelen att nå ut till alla direkt, vilket är en vinning för både dem och oss. 

När vi valde att ISO-certifiera Karaten var det viktigt för oss att göra det på riktigt. Vi kände att det slog väl ut och något vi ville fortsätta med. Det var då Karatenskolan blev till, år 2017 - och sedan dess har vi-känslan inom företaget blivit starkare och starkare.