VI GÖR DET LITE BÄTTRE

EN ÄDEL RELATION

I ett samarbete med oss kommer du att finna att engagemanget och enkelheten är det som gör oss unika och skapar det förtroendet vi får av våra kunder idag. Det har vi inte tummat på sen dag ett vilket vår utveckling vittnar om. Du kommer även att uppleva att vi utmanar rådande normer för att hela tiden hitta bättre lösningar och bli mer kostnadseffektiva. Och du kommer att känna att vi är en pålitlig partner tack vare vår starka värdegrund.

Med vår samlade kompetens är vi idag en av de främsta aktörerna inom byggservice och byggentreprenader i Sverige. Viktigast för oss är att våra kunder älskar det vi gör – det vi räknar som vår framgång. Vårt löfte är att vi alltid gör det lite bättre vilket vi kan lova eftersom vi arbetar med processflöden som för upp problemen till ytan. Vi arbetar främst med företag och organisationer men åtar oss även uppdrag från privatpersoner när möjlighet finns.

Varför ska man anlita Karaten? Vi tror att svaret finns i vår drivkraft och vår värdegrund. Dessutom är vi en smidig organisation med stora resurser och med en bred erfarenhet av allt från krävande renoveringar till nyproduktion vilket underlättar för våra kunder.

Vi tar även med oss kostnadsmedvetenheten från tidigare projekt in i alla våra nya uppdrag vilket gör att kunderna får mer för pengarna och kan känna sig trygga.


Förklaringen till Karatens expansion finns i vår drivkraft och vår värdegrund. Vi lovar också våra kunder att vi aldrig ger oss förrän kunden är nöjd då vi ser det som vår framgång. Då vi vet att byggverksamhet ofta kräver att personalen är i nära kontakt med kunder har vi lagt stort fokus att ta fram de bästa medarbetarna som klarar av att leverera hög kvalitet alla dagar i veckan.

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

NYBYGGNATION

Vid nybyggnation är det många parametrar som måste stämma. Vi har kompetensen och erfarenheten för att få ihop alla pusselbitar och leverera den lösning våra kunder efterfrågat.

TILLBYGGNATION

När det behövs byggas till kan vi hjälpa till med mindre byggnader. Vid större projekt tar vår entreprenadavdelning över.

OMBYGGNATION

Vi utför allt från mindre lokalanpassningar till ombyggnationer under pågående verksamhet.

RAMAVTAL

Vi jobbar idag med flera stora ramavtal där våra egna team sköter all byggservice åt flera stora fastighetsägare och företag.

MONTAGEARBETEN

Vi hjälper till och monterar allt från fönster och dörrar till nya kontorsmiljöer.

TAK & FASAD

När taket och fasaden behöver bytas ut har vi lång erfarenhet av denna typ av uppdrag.

UNDERHÅLLSSERVICE

Vi sätter tillsammans med kunden upp en plan och budget för hur underhållet av en byggnad ska skötas och jobbar därefter med åtgärder för att fastigheten ska behålla sitt värde över tid.

FASTIGHETSSERVICE

Vissa av våra kunder har valt att outsourca sin dagliga fastighetsservice till oss så att vi åtgärdar alla problem som kan uppstå i deras dagliga verksamhet.

RENOVERING

Vi utför renoveringar åt våra kunder som vill fräscha till sin miljö. Det kan vara allt från ett kök till en hel lägenhet eller ett helt trapphus.

KÖK & BADRUM 

Vi hjälper er gärna med renoveringen av ert badrum och kök. Vi utför årligen hundratals bad och köksrenoveringar och har alla behörigheter så du kan känna dig trygg med oss.

RIVNINGSARBETEN

Våra rivningsarbetare arbetar effektivt och ser till att soporna sorteras enligt rådande normer. Vi jobbar också för att försöka materialåtervinnan i största möjliga mån.